1 2

НачалоПроцедуриОтдаване на дървесина на корен
Година 2021 - 44 обекта. Отдаване на дървесина на корен
ДЛ / ДДС Тел. / Email Обект No: Дървесен
вид
Едра Средна Дребна Дърва Всичко Начална
цена, лв.
Вид процедура Документ Дати на провеждане
за огрев ОЗМ първа втора
ДГС Самоков 072266767 [email protected] 2137 бб, бм, ела, см, 994 18 4 28 171 1215 107308 Таен търг

02.04.2021
ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 [email protected] 2101Д бб, бм, ела, см, 1930 51 5 27 121 2134 174675 Явен търг

04.01.2021
ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 [email protected] 2127 бб, бк, 70 132 10 112 21 345 15557 Таен търг

02.04.2021
ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 [email protected] 2128 бб, 39 126 8 46 4 223 8686 Таен търг

02.04.2021
ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 [email protected] 2129 бб, бк, тп, чб, 81 162 13 56 29 341 13588 Таен търг

02.04.2021
ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 [email protected] 2130 бб, бк, чб, 58 165 11 60 23 317 12980 Таен търг

02.04.2021
ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 [email protected] 2131 бк, гбр, дб, 18 21 2 292 5 338 15390 Таен търг

02.04.2021
ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 [email protected] 2132 гбр, дб, здгл, см, цр, 31 100 14 126 0 271 11909 Таен търг

02.04.2021
ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 [email protected] 2133 бб, 260 18 3 6 10 297 21926 Таен търг

02.04.2021
ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 [email protected] 2134 бб, бк, здгл, см, трп, 86 158 14 124 24 406 17088 Таен търг

02.04.2021
ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 [email protected] 2135 бб, гбр, см, трп, 73 33 2 128 49 285 11149 Таен търг

02.04.2021
ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 [email protected] 2136 бб, бм, см, 421 15 3 23 95 557 45431 Таен търг

02.04.2021
ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 [email protected] 2138 бб, 313 13 2 24 55 407 30746 Таен търг

02.04.2021
ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 [email protected] 2139 бб, см, 458 19 3 26 160 666 48907 Таен търг

02.04.2021
ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 [email protected] 2140 бб, 95 23 3 9 21 151 9526 Таен търг

02.04.2021
ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 [email protected] 2141 бб, чб, 307 111 11 52 35 516 29978 Таен търг

02.04.2021
ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 [email protected] 2142 бб, бк, брз, гбр, см, 42 189 21 277 0 529 22126 Таен търг

02.04.2021
ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 [email protected] 2143 бб, бк, гбр, дб, цр, 148 237 16 233 31 665 29141 Таен търг

02.04.2021
ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 [email protected] 2144 бк, дб, цр, 61 56 3 195 18 333 15715 Таен търг

02.04.2021
ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 [email protected] 2145 бб, бк, ела, см, 329 7 1 38 113 488 38164 Таен търг

02.04.2021
ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 [email protected] 2146 бк, ела, см, 441 11 1 99 269 821 57619 Таен търг

02.04.2021
ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 [email protected] 2147 бб, гбр, дб, 36 16 3 447 13 515 22735 Таен търг

02.04.2021
ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 [email protected] 1806Д-21 бб, бк, дб, см, цр, чб, 251 256 31 533 22 1093 46296 Явен търг   ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 [email protected] 1902Д-21 бб, бк, брз, здгл, см, 1577 2530 266 1403 351 6127 262965 Явен търг   ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 [email protected] 1905Д-21 бб, ела, см, 1804 56 10 47 227 2144 172081 Явен търг   ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 [email protected] 2148 бб, см, чб, 53 112 9 62 25 261 10626 Таен търг   ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 [email protected] 2149 бб, бк, см, 35 69 5 144 8 261 11073 Таен търг   ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 [email protected] 2150 бб, 18 2 0 50 120 190 7960 Таен търг   ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 [email protected] 2151 бб, бк, 33 22 1 101 52 209 9445 Таен търг   ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 [email protected] 2152 бб, бк, здгл, см, трп, 67 150 12 546 164 939 27147 Таен търг   ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 [email protected] 2153 ела, см, 73 8 2 18 30 131 8829 Таен търг   ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 [email protected] 2154 бб, см, 138 33 5 44 83 303 17354 Таен търг   ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 [email protected] 2155 бб, 11 148 16 74 8 257 8270 Таен търг   ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 [email protected] 2156 бб, чб, 132 192 17 146 54 541 22493 Таен търг   ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 [email protected] 2157 бб, 130 277 31 150 49 637 25863 Таен търг   ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 [email protected] 2158 бб, 12 50 3 38 2 105 3599 Таен търг   ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 [email protected] 2159 бб, цр, 74 35 8 38 4 159 8475 Таен търг   ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 [email protected] 2160 бб, 26 177 9 116 5 333 10880 Таен търг   ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 [email protected] 2161 бб, чб, 76 110 9 97 17 309 11705 Таен търг   ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 [email protected] 2162 бб, 48 37 3 50 10 148 6529 Таен търг   ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 [email protected] 2163 бк, дб, трп, 120 30 5 170 37 362 16600 Таен търг   ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 [email protected] 2164 бк, гбр, трп, 73 20 3 212 50 358 15045 Таен търг   ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 [email protected] 2165 бк, гбр, дб, трп, 51 35 3 162 9 260 11800 Таен търг   ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 [email protected] 2166 бб, бк, гбр, дб, трп, 49 78 8 87 19 241 8427 Таен търг   ПРОВЕДЕНА