1 2

НачалоПроцедуриВъзлагане на услугата добив на дървесина
Година 2021 - 25 обекта. Възлагане на услугата добив на дървесина
ДЛ / ДДС Тел. / Email Обект No: Дървесен
вид
Едра Средна Дребна Дърва Всичко Начална
цена, лв.
Вид процедура Документ Дати на провеждане
за огрев ОЗМ първа втора
ДГС Самоков 072266767 [email protected] 2102 бб, чб, 107 425 32 52 44 660 15812 Открит конкурс

01.12.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 [email protected] 2103 бб, чб, 240 184 16 44 65 549 12895 Открит конкурс

01.12.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 [email protected] 2104 бб, бк, 170 45 5 63 35 318 7519 Открит конкурс

01.12.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 [email protected] 2105 бб, бк, см, 420 36 7 80 45 588 13559 Открит конкурс

01.12.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 [email protected] 2106 бб, бк, 719 57 12 132 72 992 22863 Открит конкурс

01.12.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 [email protected] 2107 бб, ела, лст, см, 107 121 12 38 9 287 6697 Открит конкурс

01.12.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 [email protected] 2108 бб, 199 51 9 21 15 295 6839 Открит конкурс

01.12.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 [email protected] 2109 бб, см, 336 17 4 23 42 422 9286 Открит конкурс

01.12.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 [email protected] 2110 бб, см, 891 26 6 22 74 1019 22520 Открит конкурс

01.12.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 [email protected] 2111 бб, 920 39 5 20 143 1127 24828 Открит конкурс

01.12.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 [email protected] 2112 бб, см, 978 34 6 23 104 1145 25822 Открит конкурс

01.12.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 [email protected] 2113 бб, ела, см, 1377 43 6 29 186 1641 37250 Открит конкурс

01.12.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 [email protected] 2114 бб, см, 762 26 4 22 75 889 20224 Открит конкурс

01.12.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 [email protected] 2115 бб, 422 67 11 55 69 624 14035 Открит конкурс

01.12.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 [email protected] 2116 бб, бк, 366 33 7 46 48 500 11233 Открит конкурс

01.12.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 [email protected] 2117 бб, см, 1215 37 7 22 49 1330 29811 Открит конкурс

01.12.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 [email protected] 2118 бб, брз, 132 490 34 216 40 912 22060 Открит конкурс

01.12.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 [email protected] 2119 ела, см, 244 5 0 18 68 335 7310 Открит конкурс

01.12.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 [email protected] 2120 бб, ела, см, 324 9 0 26 78 437 9544 Открит конкурс

01.12.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 [email protected] 2121 бб, бк, ела, см, 340 9 0 44 117 510 11336 Открит конкурс

01.12.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 [email protected] 2122 бк, ела, см, 469 10 3 102 306 890 19915 Открит конкурс

01.12.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 [email protected] 2123 бк, 76 35 6 567 0 684 16928 Открит конкурс

19.03.2021
ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 [email protected] 2124 бк, 24 16 2 113 0 155 3777 Открит конкурс

19.03.2021
ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 [email protected] 2125 бк, 16 4 0 199 0 219 5469 Открит конкурс

19.03.2021
ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 [email protected] 2126 бб, см, 145 4 1 8 19 177 3753 Открит конкурс

19.03.2021
ПРОВЕДЕНА