1 2

НачалоПроцедуриПродажба на прогнозни количества
Година 2021 - 24 обекта. Продажба на прогнозни количества
ДЛ / ДДС Тел. / Email Обект No: Дървесен
вид
Едра Средна Дребна Дърва Всичко Начална
цена, лв.
Вид процедура Документ Дати на провеждане
за огрев ОЗМ първа втора
ДГС Самоков 072266767 [email protected] 2102 бб, чб, 107 425 32 52 44 660 35619 Явен търг

26.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 [email protected] 2103 бб, чб, 240 184 16 44 65 549 37913 Явен търг

26.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 [email protected] 2104 бб, бк, 170 45 5 63 35 318 24796 Явен търг

26.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 [email protected] 2105 бб, см, бк, 420 36 7 80 45 588 50399 Явен търг

26.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 [email protected] 2106 бб, бк, 719 57 12 132 72 992 85491 Явен търг

26.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 [email protected] 2107 бб, см, ела, лст, 107 121 12 38 9 287 19466 Явен търг

26.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 [email protected] 2108 бб, 199 51 9 21 15 295 23877 Явен търг

26.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 [email protected] 2109 бб, см, 336 17 4 23 42 422 39476 Явен търг

26.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 [email protected] 2110 бб, см, 891 26 6 22 74 1019 101514 Явен търг

26.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 [email protected] 2111 бб, 920 39 5 20 143 1127 110190 Явен търг

26.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 [email protected] 2112 бб, см, 978 34 6 23 104 1145 115546 Явен търг

26.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 [email protected] 2113 бб, см, ела, 1377 43 6 29 186 1641 169228 Явен търг

27.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 [email protected] 2114 бб, см, 762 26 4 22 75 889 91399 Явен търг

27.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 [email protected] 2115 бб, 422 67 11 55 69 624 50665 Явен търг

27.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 [email protected] 2116 бб, бк, 366 33 7 46 48 500 42363 Явен търг

27.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 [email protected] 2117 бб, см, 1215 37 7 22 49 1330 135274 Явен търг

27.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 [email protected] 2118 бб, брз, 132 490 34 216 40 912 51442 Явен търг

27.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 [email protected] 2119 см, ела, 244 5 0 18 68 335 33306 Явен търг

27.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 [email protected] 2120 бб, см, ела, 324 9 0 26 78 437 42857 Явен търг

27.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 [email protected] 2121 бб, см, ела, бк, 340 9 0 44 117 510 48543 Явен търг

27.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 [email protected] 2122 см, ела, бк, 469 10 3 102 306 890 80238 Явен търг

27.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 [email protected] 2123 бк, 76 0 0 0 0 76 6210 Таен търг

22.03.2021
ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 [email protected] 2124 бк, 24 0 0 0 0 24 1950 Таен търг

22.03.2021
ПРОВЕДЕНА
ДГС Самоков 072266767 [email protected] 2125 бк, 16 0 0 0 0 16 1350 Таен търг

22.03.2021
06.04.2021 06.04.2021