1 2

НачалоКОНТАКТИДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО „САМОКОВ”
Адрес: гр. Самоков 2000
Бул.: „Софийско шосе” № 20
Тел.: 0722/ 6 67 67
Факс: 0722/ 6 68 74
Електронна поща: [email protected]
 
Работно време: от понеделник до петък - от 8 до 17 часа